Chestionar de satisfacție

Chestionar de evaluare a satisfactiei pacientilor

Pentru a îmbunătăti în permanenţă calitatea serviciilor acordate pacienţilor noştri, vă rugăm să aveti amabilitatea de a răspunde la întrebările acestui chestionar (prin umplerea cercului corespunzător răspunsului d-voastră).

Chestionarul nu conţine informaţii confidenţiale despre persoana d-voastră si nu va fi semnat. Vă asigurăm că răspunsurile vor fi confidenţiale şi vor fi folosite doar pentru a îmbunătăti calitatea actului medical si relaţia cadru medical – pacient.

După completare, vă rugăm să introduceti chestionarul în una dintre cutiile destinate colectării acestora si aflate în imediata d-voastră apropiere. Pentru pacientii minori sau pacientii fara discernamant, chestionarul va fi completat de catre insotitor sau apartinător.

  1. Cum apreciati a fi colaborarea cu Sunrise Medical Clinic?

   excelentasatisfacatoarenesatisfacatoare

  2. Care este parerea dvs. despre atitudinea si maniera de lucru a personalului?

   excelentasatisfacatoarenesatisfacatoare

  3. Care este opinia dvs. referitoare la promptitudinea prestarii serviciilor?

   excelentasatisfacatoarenesatisfacatoare

  4. Cum considerati a fi calitatea serviciilor prestate, in raport cu pretul acestora?

   excelentasatisfacatoarenesatisfacatoare

  5. Cum apreciati a fi conditiile igienico-sanitare din clinica?

   excelentesatisfacatoarenesatisfacatoare

  Comentarii pentru varianta c).

  Alte observatii

  Cod: FGL–MC–01