Chestionar de evaluare a satisfactiei pacientilor

Pentru a îmbunătăti în permanenţă calitatea serviciilor acordate pacienţilor noştri, vă rugăm să aveti amabilitatea de a răspunde la întrebările acestui chestionar (prin umplerea cercului corespunzător răspunsului d-voastră).

Chestionarul nu conţine informaţii confidenţiale despre persoana d-voastră si nu va fi semnat. Vă asigurăm că răspunsurile vor fi confidenţiale şi vor fi folosite doar pentru a îmbunătăti calitatea actului medical si relaţia cadru medical – pacient.

După completare, vă rugăm să introduceti chestionarul în una dintre cutiile destinate colectării acestora si aflate în imediata d-voastră apropiere. Pentru pacientii minori sau pacientii fara discernamant, chestionarul va fi completat de catre insotitor sau apartinător.


 
 

Cod: FGL–MC–01

Sunrise Medical Clinic
Laborator de analize medicale
Plopeni, Str Republicii nr. 8-10
Telefon: 0244 220 300

Acreditat pentru analize medicale RENAR
SR EN ISO 15189:2007
Certificat de acreditare nr. LM 520/2010
Chestionar

Clinica Medicala Dentirad
Servicii medicale de specialitate
Plopeni, str. Republicii nr. 8-10
Telefon 0244 220 300
Chestionar

Dentirad Hospital
Spital, Medicina de specialitate, Baza de BFT
Plopeni, str Republicii nr. 8-10
Telefon 0244 220 300

Acreditat pentru analize medicale RENAR
SR EN ISO 15189:2007
Certificat de acreditare nr. LM 520/2010
Chestionar