Noutati

ANUNŢ DE LANSARE A COMPETIŢIEI PENTRU UN GRANT DE CERCETARE STIINTIFICA

Dentirad Hospital Group, cu sediul Prahova, loc. Plopeni, Bld Republicii , nr 8-10,
reprezentată prin Dr. Baican Mihai, în calitate de Director General, anunţă lansarea
competiţiei pentru finanţarea unui grant de cercetare ştiinţifică cu relevanță specifică
în domeniul științei antrenamentului fizic și medicinei sportive, la nivelul sportului
de performanță.

Prezentare generală

Metodica sportului de performanță contemporan a evoluat impresionant în
ultimele două decenii, ajungându-se azi la formula de a te antrena cât mai mult,
eficient și cât mai intensiv posibil. Intensele probleme de sănătate ale sportivilor de
performanță solicită necesitatea abordării științifice a metodicii de antrenament
sportiv, ca zonă de manifestare a excelenței umane.
Tema de cercetare propusă vizează promovarea şi susţinerea cercetării
ştiinţifice în domeniul sportului de performanță pe baza cuantificării indicilor
cardiovasculari în vederea reglării parametrilor efortului fizic la fotbaliștii de 8-10
ani.
Adaptarea principiilor de antrenament pe baza unor indicatori medicali
specifici vor contribui la crearea de noi cunoştinte şi teorii pentru optimizarea
performanțelor, creșterea eficientizării în competiții și recuperarea sportivilor. Se
vor combina interdisciplinaritatea prin studierea diferitelor metode ştiinţifice, iar
abordarea transdisciplinară aduce în interiorul activităţii de cercetare participanţi din
mediul academic, medical si sportiv.

REGULAMENT COMPETIȚIE-GRANT CERCETARE ÎN DOMENIUL
MEDICINEI SPORTIVE
Scop
Dentirad Hospital Group, prin acest tip de proiecte urmăreşte susţinerea şi
stimularea activităţii de cercetare ştiinţifică multi / inter / transdisciplinară, în
vederea obţinerii de rezultate originale, competitive pe plan naţional şi internaţional,
în domeniul performanței, pe baza îmbunătățirii capacității funcționale a
organismului sportivilor.

Obiective
Promovarea cercetării medicale sportive în vederea obţinerii de rezultate practice,
prin adaptarea principiilor de antrenament general și specific pe baza cuantificării
rezultatelor obținute din corelarea parametrilor medicali de efort în sportul de
performanță.
Deosebit de utilă pentru aprecierea stadiului de pregătire sportivă, cercetarea
urmărește și sesizarea depășirii limitelor de funcționalitate fiziologică a corpului.

Studiu privind reglarea parametrilor efortului fizic la fotbaliștii de 8-10 ani pe baza
modificărilor indicilor cardiovasculari.

Competiţia va fi lansată pe site-ul clinicii.

Calendarul competiţiei
Lansarea competiției 04.11.2019
Perioada competiţiei 04-08.11.2019
Ultima zi pentru depunerea aplicaţiilor: 08.11.2019, ora 19.00
Verificarea eligibilităţii şi evaluarea aplicaţiilor: 08-13.11.2019
Afişarea rezultatelor evaluării aplicaţiilor: 14.11.2019
Depunerea de contestaţii: 15.11.2019 până la ora 12.00

Validarea rezultatelor competiţiei şi comunicarea rezultatelor 16.11.2019, după ora
12.00
Semnarea contractului: 18 -22.11.2019
Desfăşurarea grantului -durata grantului este de 25-36 luni, cu posibilitatea de
prelungire în cazuri excepţionale, până la maximum 12 luni, pentru îndeplinirea
criteriului minim de performanţă, fără finanţare suplimentară.
Tema cercetării:
Reglarea parametrilor efortului fizic la fotbaliștii de 8-10 ani pe baza
modificărilor indicilor cardiovasculari

Condiţii de eligibilitate
1. Condiţii de eligibilitate a proiectului
-obiectivele proiectului trebuie să respecte tema generală de cercetare menţionată în
regulament
-să fie bazat pe investigaţiile fiziologice ale sportivilor, ca o completare a
metodologiei de antrenament sportiv.
2. Condiţii de eligibilitate a directorului de proiect
-să aibă grad didactic (profesor/conferetiar) în domeniul Știința sportului și
Educației fizice, cu experiență în sportul de mare performanță
-sa aibă experiență de manager (funcție de conducere) cel puțin 3 ani
-să aibă competenţă profesională dovedită prin deţinerea titlului de doctor în
educație fizică și sport de peste 10 ani
-să aibă minim 5 articole de specialitate în conferințe recunoscute ISI, Thomson
-să aibă publicate cel puţin 10 articole de cercetare ştiinţifica în domeniu
-să facă parte din conducerea unei federații sportive (jocuri sportive)

Echipa de cercetare multidisciplinară trebuie să fie constituită din:
-director adjunct, să aibă titlu științific de doctor în domeniul Știința Sportului și
Educației Fizice, să aibă specializarea jocuri sportive și experiență în domeniu de
peste 3 ani, cel putin 3 publicații știintifice în domeniu;
-coordonator partener, să aibă studii superioare în domeniul Știința Sportului și
Educației Fizice, să aibă cel puţin 2 publicaţii științifice, în domeniu;
-membrii echipei-maxim 7: cel puţin unul să fie medic cu specializarea medicină
sportivă, un membru chimist sau biochimist, un profesor antrenor cu specializarea
jocuri sportive, un psiholog cu experiență în sportul de performanță.
Membrii echipei de proiect trebuie să aibă experienţă în cercetare, de cel puţin
2 ani în domeniu, dovedită prin CV/ lista de publicații.

Dosarul de propunere a proiectului trebuie să includă dovezile pentru existenţa:
-apariţiei lucrărilor cu tematica în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice, în
reviste ISI/Thomson (conform cerintei)
-resursei umane calificate pentru a derula activitate de cercetare în tema proiectului
– experienței de manager (funcție de conducere).

Cheltuielile suportate de  Dentirad Hospital SRL
-cheltuieli de logistică-consumabile de laborator, echipamente mici, cheltuieli
materiale şi taxe pentru publicarea articolelor pe tema proiectului.

Modalitatea de depunere a proiectului şi de evaluare
Documentele trebuie depuse atât în format scris (pe suport de hârtie) cât şi pe suport
electronic. Directorul de proiect este responsabil de concordanţa între cele două
formate ale documentelor (hartie şi electronic). Dosarul cu toate documentele
proiectului, având paginile numerotate şi însoţite de un Opis, se va depune la
registratura Clinicii SC Dentirad Hospital SRL, Prahova, loc. Plopeni, Bl. Republicii, nr 8-10 ,

până la data de 08.11.2019, ora 19.00

Dosarele depuse pentru competiţie vor fi deschise în data de 08.11.2019 şi vor fi
evaluate pentru:
1. verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a conformităţii dosarului
aplicaţiei cu cerinţele scrise în regulament
2. dosarele eligibile vor fi evaluate din punct de vedere al conţinutului ştiinţific,
al impactului în domeniul Știința Sportului și Educației Fizice, al medicinei
sportive şi al calităţii şi competenţei resurselor umane. De asemenea, trebuie
urmărită respectarea deontologiei cercetării ştiinţifice şi a drepturilor de
proprietate intelectuală. Punctajul minim pe care aplicaţia de proiect trebuie
să o obţină trebuie să fie de 40 puncte. Aplicaţia care obţine punctajul maxim
va fi declarată câștigătoare .
Verificarea conformităţii şi evaluarea fiecărui dosar se va efectua de către o
Comisie de trei cadre didactice universitare, cu experienţă în activitatea de cercetare.
La verificare, se va respecta confidenţialitatea şi imparţialitatea. Punctajul este
calculat prin media aritmetică a celor trei punctaje individuale. Dacă la evaluarea
individuală vor fi diferenţe de notare mai mari de 10 puncte, aplicaţia va fi
reevaluată individual de toţi membrii comisiei, pentru reducerea decalajului de
punctaj.
Documentele aplicaţiei pentru grantul de cercetare trebuie să cuprindă:
1. Cererea de finanţare, conform anexei 1
2. Declaraţia de eligibilitate a directorului de proiect, conform anexei 2
3. Declaraţia de conflict de interese, conform anexei 3
4. Lista echipei proiectului precum şi dovezile competenţelor responsabililor şi
membrilor echipei de proiect, conform anexei 4
5. CV directorului de proiect în format Europass, la care se adaugă o lista de
lucrări ştiinţifice, precum şi copia lucrărilor care au legătură cu domeniul studiat.

 

DENTIRAD HOSPITAL SRL

CUI 27830600

J29/1598/2010

REZULTAT COMPETITIE PROIECT CERCETARE 2019

Dentirad Hospital SRL anunță că în urma lansării competiţiei pentru finanţarea unui grant de cercetare ştiinţifică cu relevanță specifică în domeniul științei antrenamentului fizic și medicinei sportive (finanţat de către compania: Dentirad Hospital), au fost evaluate proiectele depuse și a fost declarat câștigător al competiției proiectul cu titlul:
”Reglarea parametrilor efortului fizic la fotbaliștii de 8-10 ani pe baza modificărilor indicilor cardiovasculari”
înregistrat cu nr. 114/18.11.2019.

Proiectul a fost considerat ADMIS și evaluat cu 67 puncte.

COMPONENŢA ECHIPEI DE CERCETARE PROPUSĂ PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI

Director de proiect : Timnea Olivia Carmen

Nume-prenume Funcţia în cadrul proiectului
POTOP VLADIMIR DIRECTOR ADJUNCT / COORDONATOR PARTENER
TIMNEA ANDREEA CONSIUELA COORDONATOR PARTENER
JURAT VALERIU Membru echipă
POTOP LARISA Membru echipă
BAICAN MIHAI SEBASTIAN Membru echipa
DRAGHICI MIRCEA STELIAN Membru echipa
NEAGU ANDREEA Membru echipa
STANESCU MARIUS Membru echipa
ULAREANU MARIUS VIOREL Membru echipa
PACURAR DANIELA Membru echipa
PARASCHIV CIPRIAN CONSTANTIN Membru echipa

 

0
  Articole similare
  • No related posts found.

Add a Comment


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.